26 lipca – Parafialny odpust św. Anny

Kazania wygłosił i sumę odpustową odprawił ks. mgr Paweł Dobies – student Katolickiego Uniwersytetu Katolickiego Jana Pawła II w Lublinie.


Warning: Undefined array key 0 in /home/your-it/ftp/parafiaswanny/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 1025