26 lipca – Parafialny odpust św. Anny

Kazania wygłosił i sumę odpustową odprawił ks. mgr Paweł Dobies – student Katolickiego Uniwersytetu Katolickiego Jana Pawła II w Lublinie.