Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok

Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok

         Pokój ludziom dobrej woli. Aniołowie, którzy pasterzom zwiastują radosną  nowinę, przynoszą pokój Boży. Pokój serca, pokój w naszych rodzinach, domach, miejscach pracy, Ojczyźnie, którego tak bardzo dzisiaj wszyscy potrzebujemy. Jak śpiewamy w kolędzie: Do szopy, hej pasterze, do Szopy, bo tam cud! Syn Boży w żłobie leży, by zbawić ludzki ród – tajemnicę przyjścia Pana Jezusa na świat, w ludzkim ciele, przeżywamy w tych dniach. Niech On będzie dla nas drogowskazem, lekarzem, nauczycielem. Niech  przemienia nasz smutek, niepewność, lęk i zwątpienie w radość, pokój i nadzieję, których wyrazem będzie postawa pełna życzliwej otwartości na siebie nawzajem, dla bliskich i wszystkich potrzebujących pomocy.

         Powtórzę raz jeszcze, nasza troska o własne zbawienie to: udział we Mszy świętej w kościele, to sakramenty święte, to modlitwa za siebie, za swoich bliskich i naszą umiłowaną Ojczyznę. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, życzymy świętego czasu, skłaniającego do zatrzymania i zadumy nad tajemnicą Wcielenia, chwil pełnych miłości, bliskości Boga i bliźniego oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku wraz z modlitwą za Każdego z Was.

Ks. kan. Tomasz Cymerman,
proboszcz parafii pw. św. Anny w Pomiechowie
i księża pracujący w parafii


Warning: Undefined array key 0 in /home/your-it/ftp/parafiaswanny/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 1025