Komunia święta

W niedzielę 16 maja br. dzieci klas III w czterech grupach przystąpiły po raz pierwszy do Komunii świętej.
Msze św. dla poszczególnych grup sprawowane były o godz. 9.00, 10.30, 12.00 i 13.30.
W sobotę 15 maja br. przystąpiły razem z Rodzicami do sakramentu pokuty.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Ojciec zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

Mt 6, 31 ab.32b-33:

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. „Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi: Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

*

Po posiłku Ojciec rodziny mówi: Uczniowie poznali Pana. Alleluja.

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Przewodniczący: Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Wielkanoc 2021

Zmartwychwstały Chrystus objawiając się Apostołom głosił pokój i niósł radość. Ten pokój Chrystusowy głosili Apostołowie ludziom i narodom, łącząc je we wspólnocie przekonań i zasad moralnych.

            „Pokój wam” – te słowa Chrystus kieruje do każdego z nas. W czasach pełnych niepewności, potrzebujemy pokoju, umocnienia i światła nadziei. Chrystus przychodzi i z mocą w Poranek Wielkanocny, obdarza nas obficie łaskami i pociesza w chwilach próby. „Pokój Wam” – dzisiaj te słowa znaczą powrót do ideałów Chrystusowych
i oparcia życia społecznego i rodzinnego na zasadach miłości.

Tego życzę na Święto Zmartwychwstania Pańskiego każdemu z Was.

                                                                       Ks. kan. Tomasz Cymerman

                                                           Proboszcz Parafii św. Anny w Pomiechowie

WIELKI TYDZIEŃ

Liturgia Triduum Paschalnego będzie sprawowana codziennie o godzinie 18.00

Wielki Czwartek – będziemy dziękowali Bogu za sakrament Eucharystii i Kapłaństwa. Adoracja do godz. 21.00

Wielki Piątek – liturgia Męki i Śmierci Pana Jezusa. Adoracja Krzyża w czasie nabożeństwa Wielkiego Piątku odbywać się będzie przez przyklęknięcie przed krzyżem. Ofiary złożone w czasie adoracji krzyża przekażemy na rzecz chrześcijan żyjących w Ziemi Świętej oraz w krajach Bliskiego Wschodu.  Adoracja od godziny 8.00 do 22.00

Wielka Sobota – Adoracja od godziny 8.00 do 22.00. Wigilia Paschalna.  Prosimy o przyniesienie świec.

Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę od godziny 8.00 do 18.00 co pół godziny, a ponadto:

Wólka Kikolska – g. 9.40

Orzechowo – g. 10.00

Psucin – g. 10.30

Cegielnia Psucka – g. 11.00

Miękoszyn – g. 11.30

Kosewko g. 10.00

Szczypiorno – g. 10.30

Goławice Pierwsze – g. 11.00

Goławice drugie – g. 11.30

Sakrament Pokuty:

Wielki Czwartek – po nabożeństwie do 21.00

Wielki Piątek – po nabożeństwie do 22.00

Wielka Sobota – od 8 no.00 do 18.00 i po nabożeństwie do 22.00.

WIELKANOC – REZUREKCJA –  g. 6.00.

Wielkopostne dni skupienia i spowiedzi

Zgromadzeni na świętej wieczerzy

Niedziela. 14 marca 2021 r.

Porządek Mszy św. niedzielny.

Orzechowo – Msza św. o g. 14.00.

Poniedziałek. 15 marca 2021 r.

9.00 – Msz św.

11.00- Msza św.

15.00- Msza św. Orzechowo

18.00- Msza św.

Spowiedź: od 9.00-12.00 i od 17.00-19.00.

Wtorek. 16 marca 2021 r.

g, 9.00 – Msza św.

11.00 – Msza św.

15.00 – Msza św. Orzechowo

18.00. Msza św.

Spowiedź: od  9.00-12.00 i od  17.00-19.00