Rozpoczęcie nowego roku katechetycznego 2021/2022 i poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych.

W niedzielę 5 września br. na Mszy św. o godz. 10.30 uroczyście rozpoczęto nowy rok szkolny i katechetyczny. Ksiądz Proboszcz kan. Tomasz Cymerman poświęcił tornistry i przybory szkolne przyniesione przez dzieci oraz modlił się o Bożą opiekę i Boże błogosławieństwo dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, wychowawców i pracowników administracji w szkołach znajdujących się na terenie parafii: Goławice, Orzechowo, Pomiechówek. Liturgię Mszy św. przygotowali rodzice, nauczyciele, dzieci i młodzież.

Nowenna przed beatyfikacją Stefana kardynała Wyszyńskiego

Od piątku 3 września br. odprawiamy nowennę przed beatyfikacją. Przybywając w pielgrzymce do Ojczyzny 
w 1983 roku, święty Jan Paweł II skierował pierwsze swoje kroki do grobu Prymasa Tysiąclecia i tam – w Archikatedrze św. Jana w Warszawie – sprawował pierwszą na polskiej ziemi Eucharystię, którą ofiarował w jego intencji. Już wtedy, mając na uwadze zasługi, jakie względem Kościoła i Narodu polskiego miał Czcigodny Sługa Boży, mówił: „Odprawiam Mszę świętą za duszę śp. Stefana kardynała Wyszyńskiego, ale łączę tę Najświętszą Ofiarę z głębokim dziękczynieniem”. Na koniec homilii Ojciec Święty dodał: „Dziękując Trójcy Przenajświętszej za wielką posługę Prymasa Tysiąclecia, prosimy Króla wieków, aby nic nie zniszczyło tego głębokiego fundamentu, jaki dane Mu było założyć w duszy Ludu Bożego na całej polskiej ziemi” (św. Jan Paweł II, Homilia z Mszy w archikatedrze warszawskiej, Warszawa, 16 czerwca 1983 r.). Wobec bliskich już uroczystości beatyfikacyjnych Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego chcemy najpierw dziękować za wszystkie dobrodziejstwa, którymi Bóg obdarzył go „w ziemskim życiu i które za jego pośrednictwem nam przypadły w udziale”. Te dobrodziejstwa ciągle trwają – w postaci jego słowa i przykładu jego życia. Obecnie poprzez Nowennę pragniemy je sobie przypomnieć 
i w sobie utrwalić. Ufam, że zaproponowane rozważania dziewięciodniowej Nowenny przed beatyfikacją Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego wydatnie przyczynią się zarówno do lepszego poznania jego nauczania, jak i do głębszego zapisania jego osoby 
w naszych sercach.

Pielgrzymka na Jasną Górę

Tradycyjnie przez naszą Parafię wiedzie trasa Ełckiej Pielgrzymki na Jasną Górę. W dniu 3 sierpnia br. Psucinie i Pomiechówku Pielgrzymi odpoczywają i nabierają sił do dalszej drogi. Policjantom za pomoc w bezpiecznym pielgrzymowaniu i naszym Parafianom, którzy troszczą się o zapewnienie posiłków dla Pielgrzymów: Bóg zapłać.

Niedziela 1 sierpnia

W niedzielę 1 sierpnia br. obchodzono w parafii odpust św. Anny. Sumie odpustowej o godz. 12.00 przewodniczył ks. Jacek Zakrzewski wikariusz z Zakroczymia, który też wygłosił kazania. 

Komunia święta

W niedzielę 16 maja br. dzieci klas III w czterech grupach przystąpiły po raz pierwszy do Komunii świętej.
Msze św. dla poszczególnych grup sprawowane były o godz. 9.00, 10.30, 12.00 i 13.30.
W sobotę 15 maja br. przystąpiły razem z Rodzicami do sakramentu pokuty.


Warning: Undefined array key 0 in /home/your-it/ftp/parafiaswanny/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924