Pielgrzymka na Jasną Górę

Tradycyjnie przez naszą Parafię wiedzie trasa Ełckiej Pielgrzymki na Jasną Górę. W dniu 3 sierpnia br. Psucinie i Pomiechówku Pielgrzymi odpoczywają i nabierają sił do dalszej drogi. Policjantom za pomoc w bezpiecznym pielgrzymowaniu i naszym Parafianom, którzy troszczą się o zapewnienie posiłków dla Pielgrzymów: Bóg zapłać.

Niedziela 1 sierpnia

W niedzielę 1 sierpnia br. obchodzono w parafii odpust św. Anny. Sumie odpustowej o godz. 12.00 przewodniczył ks. Jacek Zakrzewski wikariusz z Zakroczymia, który też wygłosił kazania. 

Komunia święta

W niedzielę 16 maja br. dzieci klas III w czterech grupach przystąpiły po raz pierwszy do Komunii świętej.
Msze św. dla poszczególnych grup sprawowane były o godz. 9.00, 10.30, 12.00 i 13.30.
W sobotę 15 maja br. przystąpiły razem z Rodzicami do sakramentu pokuty.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Ojciec zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

Mt 6, 31 ab.32b-33:

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. „Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi: Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

*

Po posiłku Ojciec rodziny mówi: Uczniowie poznali Pana. Alleluja.

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Przewodniczący: Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Wielkanoc 2021

Zmartwychwstały Chrystus objawiając się Apostołom głosił pokój i niósł radość. Ten pokój Chrystusowy głosili Apostołowie ludziom i narodom, łącząc je we wspólnocie przekonań i zasad moralnych.

            „Pokój wam” – te słowa Chrystus kieruje do każdego z nas. W czasach pełnych niepewności, potrzebujemy pokoju, umocnienia i światła nadziei. Chrystus przychodzi i z mocą w Poranek Wielkanocny, obdarza nas obficie łaskami i pociesza w chwilach próby. „Pokój Wam” – dzisiaj te słowa znaczą powrót do ideałów Chrystusowych
i oparcia życia społecznego i rodzinnego na zasadach miłości.

Tego życzę na Święto Zmartwychwstania Pańskiego każdemu z Was.

                                                                       Ks. kan. Tomasz Cymerman

                                                           Proboszcz Parafii św. Anny w Pomiechowie