Podziękowanie za wspólne kolędowanie

         Zakończyliśmy spotkania kolędowe, które w tym roku ze względu na ograniczenia sanitarne, wyglądały inaczej. Dotychczas księża pracujący w naszej Parafii odwiedzali rodziny i domostwa. Wspólnie się modlili, błogosławili, rozmawiali duszpastersko o życiu rodzin, pocieszali chorych i nieśli Boże słowo. W tym roku mieszkańcy poszczególnych miejscowości i ulic przychodzili do Bożego domu – do naszego kościoła i tutaj modliliśmy się o błogosławieństwo i opiekę nad każdym z Was. Dziękujemy za wspólną modlitwę, za Wasze czynne włączenie się w liturgię. Paniom i Panom Sołtysom oraz innym Osobom, które zaangażowały się w sprawy organizacyjne – Bóg zapłać. Parafia musi funkcjonować normalnie. I tak udało się w poprzednim roku zrobić elewację zewnętrzną naszego kościoła – to była duża i poważna praca. Położenie naszego kościoła w strefie dużej wilgotności spowodowało liczne uszkodzenia struktury ścian zewnętrznych. Te prace są poza nami. Bóg zapłać za wsparcie materialne, bo bez niego ściany dalej by niszczały. W tym roku czekają nas dalsze prace. Dzisiaj chcę Wam serdecznie podziękować, że mogliśmy się w te dni wspólnie modlić – to piękny duszpasterski zwyczaj i tradycja – Kolęda. Dziękuję za Waszą ofiarność, bo w niej też wyraża się troska o naszą Parafię i o nasz kościół. Za tę troskę wszystkim dziękuję. Niech Miłosierny Bóg za wszelkie dobro wynagrodzi.

Kolęda 2020/2021

W poprzednich latach w oktawie Świąt Bożego Narodzenia rozpoczynaliśmy wizytę kolędową w państwa domach.  Była wspólna modlitwa o Boże błogosławieństwo i opiekę Bożą na Waszymi Rodzinami
i domostwami.  W tym roku ten piękny zwyczaj będzie ze względu na sytuację sanitarną wyglądał nieco inaczej. Zapraszamy wszystkich naszych parafian na wspólną modlitwę do Kościoła według porządku jaki będziemy podawać. Z tej okazji, tak jak było dotychczas – naszą  kolędową ofiarą wspieramy Parafię. Tak też jak dotychczas – możemy podpisać kopertę z ofiarą lub bez podpisu złożyć ją anonimowo. 

Niech nikogo z nas nie zabraknie w czasie Mszy świętych, które będą odprawiane w intencji mieszkańców poszczególnych miejscowości i ulic.

Panie i Panów sołtysów, uprzejmie proszę o organizacyjną pomoc
i o przekazanie informacji mieszkańcom poszczególnych miejscowości,
o wyznaczenie osób do obsługi liturgicznej. Idąc do kościoła zabierzmy ze sobą wodę do poświęcenia, aby po powrocie do domu poświęcić swoje domostwa. Będzie można także z kościoła zabrać kredę i kadzidło.

Zapraszamy do kościoła na Mszę św. mieszkańców:

Wtorek 29 grudnia

 17:00  Cegielnia Psucka i Aleksandrowo

 18:00  Psucin i Pieńki Psuckie

 Środa 30 grudnia

 17:00  Kosewko

 18:00 Szczypiorno

 Czwartek 31 grudnia w kościele w Orzechowie

 15:00 Wójtostwo, Zapiecki,  Bloki nauczycielskie, Bloki kolejowe

 16:00 Stare i Nowe Orzechowo

 Sobota 2 stycznia 2021 roku

 17:00 Goławice Pierwsze

 18:00 Goławice Drugie

Poniedziałek 4 stycznia  

 17:00 Toruń Dworski, Trojany Majdany

 18:00 Miękoszyn i Miękoszynek

Wtorek 5 stycznia

17.00 Stanisławowo Górne, Stanisławowo Dolne, Bronisławka

18.00 Kikoły Małe i Kikoły Duże, Wólka Kikolska, Leśniczówka, Bloki (na przepompowni)

Czwartek 7 stycznia

17.00 Czarnowo Wieś, Czarnowo od Fortu, ul. Dziadka Janka i ul. Topolowa

18.00 Księża Góra, ul. Ogrodnicza, ul. Koralowa, ul. Krótka, ul. Wierzbowa,
ul. Wiśniowa

Piątek 8 stycznia

17.00 ul. Topolowa, ul. Klonowa, ul. Akacjowa, ul. Środkowa, ul. Wspólna, ul. Lipowa

18.00 ul. Polna, ul. Ludowa, ul. Przytorowa, ul. Parkowa, ul. Wczasowa

Sobota 9 stycznia

17.00 ul. Serocka, ul. Szafirowa

18.00 ul. Słoneczna, ul. Sportowa

Poniedziałek 11 stycznia

17.00ul. Broniewskiego, ul. Młodości, ul. Miła, ul. Dojazdowa, Leśniczówka, Brody Warszawskie

18.00 ul. Kolejowa, ul. Nasielska, ul. Pogodna, ul. Harcerska, ul. Rekreacyjna, ul. Grabowa, ul. Dębowa

Wtorek 12 stycznia

17.00 ul. Szkolna, Bloki Profesorskie

18.00 ul. Warszawska, ul. Modlińska, ul. Mostowa

Środa 13 stycznia

17.00 ul. Wojska Polskiego, ul. Wolności, ul. Lotników, ul. Gościnna

18.00 Osiedle Wojskowe – Bloki 20, 50, 51, 56, 72, 73, 74, 99, 100 i Szeregowiec

Czwartek 14 stycznia

17.00 ul. Kupiecka, ul. Kilińskiego, ul. Przejazdowa

18.00 ul. Rybacka, ul. Bałtycka, ul. Wodna, ul. Plażowa

Piątek 15 stycznia

17.00 ul. Rolnicza, ul. Ogrodowa, ul. Kwiatowa

18.00 ul. Kościelna, ul. Mazowiecka

Sobota 16 stycznia

Wszystkich, którzy nie mogli przybyć do kościoła na spotkanie kolędowe
w wyznaczonym czasie zapraszamy na godz. 9.00 lub 18.00

Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok

   Bóg stał się kiedyś jednym z nas, by nas przemienić w siebie. Tę tajemnicę przyjścia Pana Jezusa na świat, w ludzkim ciele, przeżywamy w tych dniach. Aniołowie, którzy pasterzom zwiastują tę Dobrą Nowinę i przynoszą POKÓJ, który dać tak naprawdę może sam Bóg. Pokój serca, pokój w naszych rodzinach, domach, miejscach pracy, Ojczyźnie, którego tak bardzo dzisiaj wszyscy potrzebujemy. Jak śpiewamy w kolędzie: Do szopy, hej pasterze, do Szopy, bo tam cud! Syn Boży w żłobie leży, by zbawić ludzki ród. 
A nasza troska o własne zbawienie to: udział we Mszy świętej w kościele, to sakramenty święte, to modlitwa za siebie i za swoich bliskich. Niech te myśli są z nami przez cały Nowy Rok. Wraz z modlitwą za Każdego z Was.
                                                                     Ks. kan. Tomasz Cymerman,           
proboszcz parafii pw. św. Anny w Pomiechowie i księża pracujący w parafii

Ceremonia pogrzebowa

17 grudnia 2020 r. Ceremonia pogrzebowa ofiar niemieckich zbrodni, których szczątki odnaleziono podczas prac ekshumacyjnych na terenie Fortu III.

Spowiedź adwentowa

W dniu 12 grudnia 2020 r. (sobota) zapraszamy na spowiedź adwentową od godz. 8.00-12.00 i 17.00-19.00 w kościele parafialnym w Pomiechowie. W tym dniu Msze św. o godz. 8.00, 11.00, 18.00.
Również w dniu 12 grudnia 2020 roku (sobota) w kościele w Orzechowie – Msza św. o godz. 15.00 i spowiedź adwentowa.
Zapraszamy też na spowiedź w czasie Mszy św. roratnich.

Bierzmowanie

W niedzielę 15 listopada 2020 roku J.E. Biskup Roman Marcinkowski udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży parafii św. Anny w Pomiechowie.


Warning: Undefined array key 0 in /home/your-it/ftp/parafiaswanny/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924