Uroczystość rocznicy odzyskania niepodległości

W dniu 11 listopada br. o godz. 9.00 Mszy świętej w intencji Ojczyzny przewodniczył ks. Proboszcz Tomasz Cymerman, a kazanie wygłosił ks. Michał Piekarski. W liturgię czynnie włączyła się Parafialna Akcja Katolicka i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Modlono się za Ojczyznę i tych, którzy oddali za nią swoje życie i za tych, którzy bronią dzisiaj naszych granic. Po Mszy świętej odmówiono modlitwy na cmentarzu parafialnym przy mogiłach żołnierzy poległych w obronie Polski.