Podziękowanie za wspólne kolędowanie

         Zakończyliśmy spotkania kolędowe, które w tym roku ze względu na ograniczenia sanitarne, wyglądały inaczej. Dotychczas księża pracujący w naszej Parafii odwiedzali rodziny i domostwa. Wspólnie się modlili, błogosławili, rozmawiali duszpastersko o życiu rodzin, pocieszali chorych i nieśli Boże słowo. W tym roku mieszkańcy poszczególnych miejscowości i ulic przychodzili do Bożego domu – do naszego kościoła i tutaj modliliśmy się o błogosławieństwo i opiekę nad każdym z Was. Dziękujemy za wspólną modlitwę, za Wasze czynne włączenie się w liturgię. Paniom i Panom Sołtysom oraz innym Osobom, które zaangażowały się w sprawy organizacyjne – Bóg zapłać. Parafia musi funkcjonować normalnie. I tak udało się w poprzednim roku zrobić elewację zewnętrzną naszego kościoła – to była duża i poważna praca. Położenie naszego kościoła w strefie dużej wilgotności spowodowało liczne uszkodzenia struktury ścian zewnętrznych. Te prace są poza nami. Bóg zapłać za wsparcie materialne, bo bez niego ściany dalej by niszczały. W tym roku czekają nas dalsze prace. Dzisiaj chcę Wam serdecznie podziękować, że mogliśmy się w te dni wspólnie modlić – to piękny duszpasterski zwyczaj i tradycja – Kolęda. Dziękuję za Waszą ofiarność, bo w niej też wyraża się troska o naszą Parafię i o nasz kościół. Za tę troskę wszystkim dziękuję. Niech Miłosierny Bóg za wszelkie dobro wynagrodzi.


Warning: Undefined array key 0 in /home/your-it/ftp/parafiaswanny/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924