Msza za Żołnierzy Niezłomnych

W dniu 28 lutego br. na Mszy św. o godz. 9.00 żołnierze 65  Batalionu Lekkiej Piechoty w Pomiechówku wraz z  dowódcą płk Janem Deręgowskim i kapelanem ks. ppor.  Michałem Piekarskim oraz proboszczem ks. por. Tomaszem Cymermanem modlili się za Żołnierzy Niezłomnych i za 6 Mazowiecką Brygadę  Obrony Terytorialnej. Żołnierze Niezłomni to żołnierze polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski.  Walcząc z siłami nowego agresora, musieli  zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich „bandami reakcyjnego podziemia”. Z kolei osoby działające w antykomunistycznych organizacjach i oddziałach zbrojnych, które znalazły się w kartotekach aparatu bezpieczeństwa, określono mianem „wrogów ludu”. Mobilizacja i walka Żołnierzy Niezłomnych była pierwszym odruchem samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko sowieckiej agresji i narzuconym siłą władzom komunistycznym, ale też przykładem najliczniejszej antykomunistycznej konspiracji zbrojnej w skali europejskiej, obejmującej teren całej Polski, w tym także utracone na rzecz Związku Sowieckiego  Kresy Wschodnie II RP.


Warning: Undefined array key 0 in /home/your-it/ftp/parafiaswanny/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924